Categories
News

Mile Cvik nagrađuje tokom trajanja BG CAR SHOW – Sajam automobila

Pravila učestvovanja u nagradnoj igri

 

  1. Uradite download mobilne aplikacije Mile Cvik sa Google Play prodavnice ili sa App Store
  2. Registrujte se u okviru aplikacije i unesite podatke o vašem vozilu (registarske oznake, brend model i godina proizvodnje)
  3. 02.04.2018 godine ćemo snimiti video izvlačenja brojeva 5 korisnika i objaviti na web site: https://www.milecvik.rs i youtube kanalu: Mile Cvik majstorski vlog, kao i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/MileCvik/
  4. Kontaktiraćemo srećne dobitinike

 

Nagrađujemo vas:

Naš žiri, sačinjen od Miletovih asistenata, odabraće 5 srećnih dobitnika, a nagrade su:

  • 1 x set od četiri Goodyear letnje gume (prema specifikaciji pneumatika korisničkog automobila)
  • 1 x set od četiri Sava letnje gume (prema specifikaciji pneumatika korisničkog automobila)
  • 3 x Dashboard kamera za snimanje

 

GoodYear letnje gumeSava letnje gumeDashboard kamera za auto

 

Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Pravila i uslove nagradnog konkursa pročitajte ovde:

 

_______

 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “MILE POKLANJA ZA BG CAR SHOW”

Član 1:

ORGANIZATOR
KOV Technology d.o.o. Beograd, ul. Rada Neimara 11/7, 11050 Beograd, Srbija (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sledeća Pravila nagradnog konkursa: “MILE POKLANJA ZA BG CAR SHOW“ (dalje u tekstu: Konkurs).
Pravila Konkursa biće objavljena na službenoj web stranici: https://vozzi.app/sr/novosti/ Ovaj Konkurs ni na koji način nije sponzorisan ili promovisan od strane Facebook-a, Youtube niti je povezan sa Facebook-om i Youtube.

Član 2:

TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA
Konkurs se održava u periodu od 22. Marta 2018. godine do 02.04. Aprila 2018. godine sa ciljem promocije mobilne aplikacije (robne marke) MILE CVIK – Majstor na klik na službenoj web stranici: https://www.milecvik.rs i Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/MileCvik/

Član 3:

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj web stranici: https://www.milecvik.rs i Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/MileCvik/ kao i u štampanom obliku tokom trajanja sajma automobila

Član 4:

NAGRADA

Nagrada se sastoji od niže navedenih proizvoda koje osigurava Organizator.
1 x set od četiri Goodyear letnje gume (prema specifikaciji pneumatika korisničkog automobila)
1 x set od četiri Sava letnje gume (prema specifikaciji pneumatika korisničkog automobila)
3 x Dashboard kamera za snimanje
Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Član 5:

PRAVO UČESTVOVANJA

Učestvovanje u Konkursu imaju svi korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju:
Zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća);
Lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika;
Sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica; Više učesnika sa istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatraće se jednim učesnikom.
Nagradnom konkursu moguće je pristupiti putem ličnog Facebook profila registrovanog na društvenoj mreži Facebook (na web-stranici http://www.facebook.com) te ulaskom na Facebook stranicu Organizatora: https://www.facebook.com/MileCvik/ ili putem službene web strane: https://www.milecvik.rs

Član 6:

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU “MILE POKLANJA ZA BG CAR SHOW “

1. Uradite download mobilne aplikacije Mile Cvik sa Google Play prodavnice ili sa App Store
2. Registrujte se u okviru aplikacije i unesite podatke o vašem vozilu (registarske oznake, brend model i godina proizvodnje)
3. 02.04.2018 godine ćemo snimiti video izvlačenja brojeva 5 korisnika i objaviti web site: https://www.milecvik.rs i youtube kanalu: Mile Cvik majstorski vlog, kao i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/MileCvik/
4. Kontaktiraćemo srećne dobitinike

VAŽNO:

Registricija korisnika mora biti pojedinačna, sa obaveznim ispravnim podacima: ime i jedinstven broj mobilnog telefona, registarska oznaka automobila kao i brand, model i godina proizvodnje.

Član 7:

ODABIR DOBITNIKA

Proglašenje pobednika će biti nakon 02.04.2018. na službenoj Facebook stranici Organizatora: web site: https://www.milecvik.rs i youtube kanalu: Mile Cvik majstorski vlog, kao i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/MileCvik/
Na kraju nagradnog konkursa, žiri od minimalno tri člana predstavnika Organizatora, bira jednog (3) dobitnika glavne nagrade.

Član 8:

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada će biti objavljena, nakon 02.04.2018., na službenoj Facebook stranici Organizatora web site: https://www.milecvik.rs i youtube kanalu: Mile Cvik majstorski vlog, kao i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/MileCvik/

Član 9:

KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon objave dobitnika, nagrađeni učesnici će biti kontaktirani putem private poruke od strane Organizatora. Nagrade će biti poslate dobitnicima u maksimalnom roku od 30 dana nakon završetka Nagradnog konkursa.

Član 10:

UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU (USLOVI UČESTVOVANJA, PRIJAVA, SADRŽAJ)

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila:
Učestvovanjem u Konkursu, učesnik prihvata i odobrava da se podaci koje pruži sačuvaju i koriste u svrhu održavanja i promocije ovog konkursa, PR objava, kao i za statističke i marketinške svrhe (slanje reklamnog materijala poštom, sms porukom, e-mailom). Organizator se obavezuje da dobijene podatke neće prosleđivati drugim fizičkim i pravnim licima.
Kao učesnik u ovom konkursu Vi ste odgovorni za vaše podatke.
Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će koristiti i pristupati korisnikovim podacima na Facebook-u mimo osnovnih podataka nužnih za funkcionisanje Konkursa.

Član 11:

PUBLICITET

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici nekog poklona, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i video materijalu.

Član 12:

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Više igrača s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja će se smatrati jednim dobitnikom. Ako se tokom trajanja i po završetku Nagradnog Konkursa zapaze neregularnosti u ponašanju učesnika u Konkursu, te se pokaže opravdana sumnja da je isti u svrhu postizanja rezultata postupao na način koji nije dozvoljen pravilima Opštih uslova poslovanja (npr. koristio lažne profile), Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Učesnika.
Organizator ima, prema slobodnoj proceni, isključivo pravo da diskvalifikuje svaku prijavu zbog nepoštovanja Pravila Igre. Učesnici prihvataju i saglasni su da Organizator pritom ne snosi nikakvu odgovornost i da nemaju pravo ni na kakav oblik naknade štete u vezi sa tim.

Član 13:

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Član 14:

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem službene Facebook stranice.

Član 15:

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradnog konkursa nadležan je sud u Beogradu.

Beograd, 20.03.2018