Categories
Blog

Kako popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Kada do nezgode dođe, Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi možete popunjavati pod uslovom da u nezgodi nema povređenih lica kao i da je šteta manja od 200.000 dinara. Takođe trebate obratiti pažnju na to da li su učesnici u nezgodi saglasni oko toga ko je odgovoran za istu. Ako bilo koji od ovih uslova nije zadovoljen, neophodno je da zovete policiju.

Ukoliko ste se sa drugim učesnikom u nezgodi usaglasili da popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, potrebno je da ga dobro pogledate i što je moguće detaljnije popunite kako kasnije ne biste imali poteškoća u naknadi štete od osiguravajućeg društva.

Popunjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi je naizgled laka stvar. Međutim zbog priprode okolnosti pod kojim se popunjava, stresa i drugih razloga mnogi shvate da nisu u stanju da popune ni broj sopstvene vozačke dozvole. Mnogo je podataka koje treba da upišete, kvadratića za koje niste ni sigurni da li treba da popunite i na kraju čak i da nacrtate skicu kako se udes odigrao… a Vi ne znate gde se nalazite. Ne znate gde ste zaturili hemijsku, nemate podlogu na kuju ćete staviti izveštaj da bi ga popunili, sve je ispisano toliko sitnim slovima da ništa ne vidite…

Ovim tekstom pokušaćemo da Vas pripremimo ako do najgoreg dođe. Da popunjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi bude što manje stresno.

Korisno je i da uzmete izveštaj, pročitate ga i upoznate se sa njegovim sadržajem, pogledajte takođe i šta pozadi piše.

Evo nekih smernica za popunjavanje izveštaja

Ako je u nezgodi učestvovalo dva vozila popunjava se samo jedan izveštaj. Izveštaj se sastoji iz dva primerka:

–  Originalnog prvog lista papira na kome ispisujete podatke i to obavezno hemijskom olovkom i dobro pritisnite da bi se tekst preslikao i na drugi papir

– Identičnog lista papira ispod njega na koji treba da se preslika sve što je ispisano na originalnom listu (indigo papir)

U slučaju da ste Vi oštećeni, tj.drugi vozač je izazvao nezgodu, Vi zadržavate originalni prvi list papira a kopiju dajete drugom vozaču, krivcu. Nikada naknadno nemojte da dopisujete ili menjate podatke na izveštaju.

Oba učesnika dužna su da opišu događaj, nezgodu kao i da vozač koji je izazvao udes nedvosmisleno prizna krivicu. Ukoliko on to ne želi onda zovite policiju da napravi uviđaj.

Pratite sledeće savete

1. Kada su u nezgodi učestvovala samo dva vozila dovoljan je jedan izveštaj, ako su učestvovala tri biće neophodno da se popuni dva izveštaja itd.

2. Izveštaj se sastoji iz dva lista papira, originalnog na kome pišete i indigo na koji se preslikava ono što ste napisali

3. Obavezno pišite hemijskom olovkom i dobro pritisnite kako bi se i na drugom listu papira sve čitko preslikalo

4. Ukoliko ste Vi oštećeni a drugi vozač krivac, Vi zadržavate originalni papir a drugom dajete kopiju

5. Plavu (levu) stranu izveštaja popunjavate svojim podacima – dakle Vi ste VOZILO A  a žuta (desna) strana izveštaja se popunjava podacima drugog vozača/krivca (on je VOZILO B). Ukoliko je drugi vozač sam popunjavao svoje podatke, uzmite njegova dokumenta i proverite tačnost unetih podatka

6. Deo u sredini (pod 12.OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO NEZGODE) popunjavate tako što znakom x precrtate kvadratiće pored brojeva koji odgovaraju okolnostima koje su neposredno prethodile nezgodi. Isto to treba da uradi i drugi vozač sa svoje desne strane

7. Izveštaj potpisuju oba vozača

8. NIje važno ko će Vam popuniti izveštaj niti čiji izveštaj popunjavate, najvažnije je da su svi podaci ispravno i tačno uneseni i da je izveštaj potpisan od strane oba učesnika u nezgodi.

Od toga koliko precizno i kavlitetno je popunjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi donekle zavisi brzina isplate naknade štete od osiguravajućeg društva. Kada je u izveštaju jednoznačno naglašeno ko je odgovoran za saobraćajnu nezgodu, kako je do nje došlo i kada je sva dokumentacija validna, osigravač će imati mnogo lakši posao, lakše će obraditi predmet i samim tim će brže doći do naplate štete.

Imajte na umu da osiguravajuća društva uglavnom zahtevaju da svi učesnici u nezgodi dođu na prijavu štete kako bi se izvršilo poređenje vozila i doneo zaključak o istoj, stoga ponašajte se ljubazno i sa dozom razumevanja i prema drugom učesniku u nezgodi.

Vozite odgovorno i poštujte saobraćajne propise kako biste izbegli nezgodu.