Rules on personal data protection (BG)

GDPR Operation BV

ППов (Воззи ЕООД)

GDPR Operation BV

І. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Член 1

VOZZi Operations B.V., Weerdestein 97, 1083GG Амстердам, Нидерландия, електронна поща: support@vozzi.app, Номер от Търговската камара: 81128967, VAT: NL861944574B01 (наричана по-долу “Компанията“) зачита поверителността на личните данни на своите Потребители. Това Уведомление ще Ви помогне да разберете нашата политика за поверителност, поради което Ви молим да прочетете внимателно този документ. Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на Политиката за защита на личните данни (наричана по-долу „Политиката“), ние Ви молим да се въздържате от използване на услугите на Компанията и от предоставяне на Вашите лични данни.

Член 2

За да защити поверителността на личните Ви данни, Компанията прилага определени технически, организационни и свързани с персонала мерки и непрекъснато работи върху тяхното подобряване, за да гарантира, че Вашите данни се обработват в съответствие с приложимите законови разпоредби и Вашето съгласие (когато такова съгласие е дадено от Вас). Във връзка с това, Компанията може понякога да променя и подобрява тази Политика, като в този случай на нашия уебсайт ще бъде достъпна актуализирана версия с ясно посочена начална дата на прилагане. Когато посещавате нашите уебсайтове и приложения, ние Ви каним да проверите, дали Политиката е била променена след последното Ви посещение и ако това е така, да се запознаете със съдържанието на актуалната Политика. Ако не сте съгласни с действащите правила на тази Политика, ние Ви молим да се въздържате от използване на нашите уебсайтове и приложения и от предоставяне на личните Ви данни по какъвто и да е начин, т.е. да оттеглите съгласието си за обработка на лични Ви данни в съответствие с Политиката.

Член 3

Можете да се запознаете с действащата в момента Политика, като следвате връзката в долната част на нашите уебсайтове, когато имате достъп до интернет. В случай, че продължавате да използвате наш уебсайт или приложение, се приема безусловно, че сте прочели и разбрали действащата в момента Политика, както и че сте се съгласили с прилагането й след това.

Член 4

По отношение на тази Политика, нейните потенциални изменения и допълнения се прилага законодателството на Кралство Нидерландия.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Член 5

Данните на администратора на Вашите лични данни са:
Компания: „Воззи Оперейшънс Б.В.“ (VOZZi Operations B.V.)
Бизнес име: Воззи Оперейшънс Б.В.
Адрес на управление: Веердещайн 97, 1083GG, Амстердам, Кралство Нидерландия
Идентификационен номер
от търговската камара (RSIN): 81128967
ДДС номер (VAT): NL861944574B01
Лице за контакт: Никола Црногорчевич
Електронна поща: ncrnogorcevic@vozzi.eu

III. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Член 6

Ние събираме Вашите лични данни по следните начини:

 • Директно от Вас, когато ни предоставяте Вашите данни. Например, когато се свържете с нас по пощата, електронната поща или по телефона и/или
 • Автоматично, докато използваме нашите уебсайтове или приложения, като в този случай ние или нашите трети страни партньори от наше име, използваме така наречената технология „бисквитки“, за да представим адекватно съдържание и да следим броя на посещенията и динамиката на нашите страници и т.н. (по-нататък – „Бисквитки“). Молим Ви, запознайте се по-внимателно и задълбочено с допълнителната информация относно използването на нашите „Бисквитки“ в специалния раздел от тази Политика по-долу.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АДМИНИСТРАТОРЪТ ОБРАБОТКА, В КАКВО СЕ СЪСТОИ ОБРАБОТВАНЕТО И С КАКВА ЦЕЛ ПРАВИМ ТОВА.

Член 7

Компанията събира данни, които са уместни, съществени и ограничени до необходимото във връзка с конкретната цел на обработката.

Член 8

Ние използваме или може да използваме Вашите данни за постигане на няколко цели, предварително определени от тази Политика. Всяко обработване се основава на нормативната уредба, определена в законодателството на Кралство Нидерландия.

Член 9

Личните данни, които събираме директно, могат да бъдат сравнени и комбинирани с данните, събрани автоматично и по този начин данните, събрани като анонимни (например честотата на посещение на конкретно съдържание на нашия уебсайт или приложения), могат да станат лични данни (например колко често посещавате определено съдържание на нашия уебсайт или приложение). Това ни позволява да Ви предоставим персонализирано изживяване по време на посещението Ви на нашия уебсайт или приложение.

Член 10

Също така, някои данни могат да станат анонимни и използвани за статистически и аналитични цели, без пряка или непряка идентификация на лица, първоначално свързани с данните. По този начин, например, може да достигнем до данните за процента посетители, които са гледали определен видео материал или са посетили друго съдържание на уебсайта или приложенията ни.

Член 11

Компанията обработва или може да обработва някои или всички данни, посочени тук. Ние непрекъснато работим върху развитието на уебсайта и подобряването на наличните услуги, което може да доведе до обработка на допълнителни данни впоследствие, с цел подобряване и/или допълване функционалностите на уебсайта или приложенията ни. Също така, обхватът на данните, които обработваме, зависи, например, от начина на контакт с Вас, или от начина, по който използвате уебсайта или приложенията.

Обработвани данниЦел на обработванетоПравно основание за обработването
Име, фамилия, електронна поща и/или пощенски адрес (място на пребиваване, пощенски код, улица, номер) и/или телефонен номерОсъществяване на комуникация с Вас – отговаряне на всички Ваши въпроси и заявки, изпратени до нас чрез формата за контакт на уебсайта или други комуникационни канали (електронна поща или обикновена поща или телефон)Нашият легитимен интерес да управляваме потребителската услуга и да отговаряме адекватно на въпросите и исканията на потребителите
Потребителско име, електронна поща и парола за вашия профил в уебсайта или приложениятаСъздаване на потребителски профил на уебсайта или приложенията, който позволява електронна покупка и продажба на продуктиНашият легитимен интерес да предоставим персонализирано потребителско изживяване или да сключим договор за продажба по ваше желание
Име, фамилия, дата на раждане, пощенски адрес (място на пребиваване, пощенски код, улица, номер), данни за плащане (банка, която управлява сметката), регистрационен номер на превозното средство, географско местоположение чрез GPS технология, IP адрес на всеки отделен достъп към услугатаОсъществяване на електронна продажба на пакети от услуги, т.е. посредничество в услуги за пътна помощ, предназначени за пълнолетни лица, и установяване на договорно отношение чрез приемане на Условията за ползванеИзпълнение на договорни отношения въз основа на Условията за ползване и спазване на нашите законови задължения (поддържане на регистри за движение, свързани със счетоводните разпоредби), т.е. посредничество при предоставяне на услуги за пътна помощ
Име, фамилия, информация за контакт (пощенски адрес – местоживеене, пощенски код, номер и/или електронна поща и/или телефонен номер), информация за закупен продукт, дата на покупка, начин на разрешаване на рекламацияРазрешаване на рекламация във връзка със съответствието на продукт, закупен чрез онлайн магазина на уебсайта или приложениятаСпазване на нашите законови задължения за защита на потребителите
Данни за избрани настройки за показване на уебсайта или приложениятаПредоставяне на функционалност на уебсайта или приложенията чрез временното „запомняне“ на избраните настройки за показване на съдържанието на уебсайтаНашият легитимен интерес да гарантираме, че посетителите на уебсайта или приложенията получават съдържанието на уебсайта на избрания от тях език по време на всяко посещение в рамките на определен период от време (обикновено в рамките на един ден)
Идентификационни данни на вашето устройство, което използвате за достъп до уебсайта (т.нар. Unique Device Identifier), вида на устройството (компютър, таблет, смартфон), IP адрес на устройството, операционна система на устройството и използвания браузър за достъп до уебсайтаТехническо администриране на уебсайта и гарантиране, че съдържанието на уебсайта се показва оптимално на устройството, което използватеНашият легитимен интерес да осигурим адекватно използване на уебсайта в съответствие с техническите функции на уебсайта и да го показваме по най-оптималния начин
Информация за начина, по който използвате уебсайтовете или приложенията (например, кои страници в уебсайта сте посетили, колко пъти и кога сте влезли, върху кое съдържание сте кликнали и т.н.)Разбиране на тенденциите и интересите на посетителите на уебсайта или приложенията, подобряване на потребителското изживяване и развитие на уебсайта, нашите продукти и услуги, статистически и аналитични целиВашето съгласие
Информация за съдържанието на онлайн маркетинга, до което сте осъществили достъп, преди да влезете в уебсайта или приложениятаОпределяне на тенденциите и развитието на уебсайта или приложенията, нашите продукти и услуги, статистически и аналитични цели  Вашето съгласие  

Член 12

Ако впоследствие се появи необходимост от обработване на Вашите данни за цел, различна от тази, за която се събират, Компанията, преди да продължи с обработката, ще Ви предостави информация за другата цел, както и друга важна информация в съответствие с нормативните изисквания.

Член 13

Въпреки че Компанията съзнателно или целенасочено никога няма да събира или обработва данни за непълнолетни лица, не можем да изключим възможността за получаване на невярна информация от лицата, които се свързват с нас. Ако сте родител или законен представител на непълнолетно лице и знаете, че сме получили информация за това непълнолетно лице, ние Ви молим да ни информирате за това незабавно, за да можем да предприемем необходимите действия и да преустановим по-нататъшната обработка на информацията.

V. „БИСКВИТКИ“.

Член 14

Нашият уебсайт използва „Бисквитки“, за да осигури най-доброто потребителско изживяване. Те ни позволяват, например, да показваме съдържанието на уебсайта по адекватен начин на всяко Ваше устройство или уеб браузър, през който осъществявате достъп до него, или да настроим съдържанието, което се изобразява на уебсайта, според Вашите интереси. Информацията, която събираме по този начин, може да бъде лични данни в някои случаи, но не непременно. Тъй като Компанията уважава вашата поверителност, в този раздел искаме да обясним, какво представляват „Бисквитките“ и как ги използваме, както и да посочим, че в някои случаи може да промените начина, по който ние използваме „Бисквитки“, във връзка с начина, по който Вие използвате уебсайта. Когато уебсайтът Ви дава възможност да не избирате или изключвате определени „Бисквитки“ и изберете тази опция, това може да намали функционалността на уебсайта. Също така, имайте предвид, че ще трябва да изключите настройките по Ваш избор за всяко устройство или уеб браузър поотделно.

„Бисквитките“ са прости текстови файлове, които се записват в уеб браузъра на потребителя, тоест на неговото устройство. Задачата на „Бисквитките“ е преди всичко да дадат възможност на уебсайт да „разпознае“ потребител, когато той осъществи достъп следващия път. В този случай уебсайтът използва данни, записани в „Бисквитка“ и автоматично получава информация за предишната дейност на потребителя на уебсайта. „Бисквитките“ нямат достъп до Вашите данни, които сте запазили на Вашите устройства, но могат да събират информация за вашите онлайн дейности.

„Бисквитките“ не са вредни за потребителя или неговото устройство и не трябва да се бъркат с вируси. „Бисквитките“ не съдържат вируси или друг злонамерен код.

В зависимост от това, колко дълго потребителят ползва уеб браузъра, ние разграничаваме сесийни „Бисквитки“ (те съществуват само по време на конкретна сесия на сърфиране и се изтриват автоматично след приключване на сесията и се използват за достъп до конкретно съдържание) или постоянни „Бисквитки“ (за по-дълъг или по-кратък период те „запомнят“ информация за бъдещи посещения на уебсайта, като се съхраняват, докато не ги изтриете ръчно или докато изтече определеният им период от време, например „Бисквитки“, които позволяват на уебсайта да „ запомни“ данни за вход в случай на създаване на акаунт или проследяване на „Бисквитки“).

Според собствеността съществуват „Бисквитки“ на първа страна („Бисквитки“, създадени от Компанията като собственик на уебсайта, който разглеждате) и „Бисквитки“ на трети страни („Бисквитки“, създадени от избрани от нас партньорски компании, които ни предоставят различни услуги, например анализи, защото събират и обработват определени данни за използването на уебсайта и ни предоставят информация в анонимна форма, или тези „Бисквитки“ позволяват на техните уебсайтове или други места в интернет да показват свързано съдържание).

„Бисквитките“ могат да съдържат различна информация, използвана за различни цели. Компанията използва следните видове „Бисквитки“:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – „Необходими бисквитки“ – Задължителните бисквитки правят уебсайта използваем, като позволяват основни функции като навигация в страницата и достъп до защитено съдържание. Компанията използва бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт, за да осигури определени технически функции и по този начин да Ви даде положително потребителско изживяване. Необходимите бисквитки позволяват основна функционалност и не могат да бъдат деактивирани.
 • СТАТИСТИЧЕСКИ – „Аналитични бисквитки“ – Статистическите бисквитки помагат на собствениците на уебсайтове чрез анонимно събиране и изпращане на данни да разберат, как посетителите комуникират с уебсайта. Тези бисквитки предоставят на Компанията уеб анализ, т.е. анализ за използването на нашите уебсайтове и проследяване на посещаемостта, който Компанията използва за подобряване на качеството и съдържанието на предлаганите услуги. Аналитичните бисквитки ни помагат при събиране на статистически данни и създаване на отчет за използването на уебсайта.
 • МАРКЕТИНГ – „Маркетингови бисквитки“ – Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите през уеб страници. Те се използват за показване на подходящи реклами на потребителите и за насърчаване на участието, което е важно за издатели и рекламодатели трети страни. Ние използваме маркетингови бисквитки, за да поставим подходящи и адекватни материали, които получавате по време на нашите маркетингови кампании.

Можете да управлявате използването на „Бисквитки“, като изберете подходящи настройки във вашия уеб браузър. Повече информация можете да намерите на следните връзки:

Google ChromeПредотвратяване инсталирането и изтриване на съществуващи бисквитки
Английскиhttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Българскиhttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg
FirefoxПредотвратяване инсталирането на бисквитки
Английскиhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Българскиhttps://support.mozilla.org/bg/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
FirefoxИзтриване на съществуващи бисквитки
Английскиhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
Българскиhttps://support.mozilla.org/bg/kb/iztrivane-na-biskvitkite-i-danni-za-sajtove-vv-fir?redirectlocale=bg&redirectslug=clear-cookies-and-site-data-firefox
Internet ExplorerПредотвратяване инсталирането и изтриване на съществуващи бисквитки
Английскиhttps://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Българскиhttps://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SafariПредотвратяване инсталирането и изтриване на съществуващи бисквитки
Английскиhttps://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

VІ. ПРОФИЛИРАНЕ.

Член 15

Профилирането е форма на автоматична обработка на данни, използвана за оценка на определени личностни черти, особено за анализ или прогнозиране на личностни тенденции, интереси, поведение и т.н. Профилирането на „Бисквитки“ или уеб профилирането включва използването на постоянни бисквитки за проследяване на онлайн дейности на потребител. Въз основа на тази информация можем да профилираме посетители на уебсайта и/или потребители на нашите продукти, за да коригираме съответно комуникацията ни със съдържанието.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО КОМПАНИЯТА НЕ ОБРАБОТВА.

Член 16

Компанията не събира и не обработва специални категории лични данни, като данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за уникална идентификация на лицето, здравни данни или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация, както и данни, свързани с наказателни присъди, престъпления и мерки за сигурност. Молим Ви да не ни разкривате и изпращате такива данни.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Член 17

Обикновено Вие не сте длъжни да ни предоставяте Вашите данни, а вместо това го правите доброволно. Например, това е така, когато се свържете с нас и предоставите информацията си за контакт, за да можем да отговорим на Вашия въпрос или заявка, или когато използвате нашия уебсайт.

В някои случаи може да имате задължение да предоставите Вашите данни. Например, при електронната продажба на наши продукти ще бъде необходимо да ни предоставите Вашите данни за целите на изпълнение на договор или при подаване на жалба, за да можем да я обработим в съответствие със законовите изисквания. Също така, събирането на данни за географското местоположение чрез GPS технологията е необходимо за предоставяне на услуга за пътна помощ, тъй като без такива данни, тази услуга е невъзможно да бъде предоставена.

IX. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Член 18

Вашите данни се обработват и използват основно от Компанията.

В някои случаи може да се наложи, личните Ви данни да бъдат предоставени на трети страни. Тези трети страни могат да бъдат членове на фирмени групи, в които Компанията членува и които ни помагат да отговорим на Вашите въпроси или искания, или наши бизнес партньори, които ни помагат да поддържаме функционалността на уебсайта или ни предоставят аналитични и други услуги, както и мрежата от партньори – професионалисти, които предоставят услуги за пътна помощ, както и други услуги, посочени в Условията за ползване. За да гарантираме, че Вашите данни се използват по законен начин, ние сме сключили необходимите договори с третите страни, свързани с обработката на лични данни, за които, наред с други неща, сме уредили тяхното задължение, да обработват личните данни изключително в съответствие с нормативните изисквания, нашите инструкции и тази Политика, така че Вие, независимо от обработката от третите страни, имате всички права, които са уредени нормативно и от тази Политика. Също така, в определени случаи би могло да възникне и нормативно задължение, личните Ви данни да бъдат предоставени на компетентни органи (например съд, прокуратура и други).

X. Трансфер на данни в чужбина.

Член 19

Вашите данни се обработват на територията на Кралство Нидерландия.

Личните данни, които събираме, се съхраняват на облачни сървъри, разположени в Германия, които са собственост и под контрол на „Hetzner“ GMBH. В съответствие с политиката на това дружество е осигурена висока степен на техническа и софтуерна защита на сървърите, като не е разрешен достъп до записаните на тях данни.

Ако Вашите данни трябва да бъдат предоставени на получатели в държави, за които има подозрение, че не осигуряват адекватни нива на защита на личните данни, ние ще осигурим необходимата база за тава предоставяне, включително прилагане на подходящи стандартни договорни клаузи, препоръчани от компетентен надзорен орган, т.е. чрез подходящи мерки за сигурност ще осигурим, получателят на данните да бъде обвързан със задължение да защитава Вашите данни по начин, който е в съответствие със стандартите за защита, определени от нормативните изисквания на Кралство Нидерландия.

XI. НАЧИН И СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Член 20

Вашите лични данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целта, за която се събират тези данни, след което те ще бъдат безопасно премахнати от нашите системи и изтрити. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за период от две години, с изключение на случаите, когато ще бъдем задължени да съхраняваме данните за по-дълъг или по-кратък период, или когато става дума за „Бисквитки“ (повече информация за „Бисквитките“ можете да намерите в специален раздел на тази Политика).

XII. ВАШИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – КАК СЕ ИЗТРИВАТ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

Член 21

За нас е важно да знаете, че при определени обстоятелства имате права, свързани с обработването на Вашите лични данни, гарантирани от закона:

 • Право на информираност – една от основните цели на този Политика е, да Ви информира подробно за всичко, свързано с обработването на личните Ви данни.
 • Право на достъп – имате право да изисквате информация, дали обработваме Вашите лични данни, както и достъп до тези данни. По ваше желание ще Ви доставим копие на обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Право на коригиране и изменение – имате право да коригирате неточни данни, свързани с Вас, без ненужно забавяне, както и да коригирате непълни данни, което изисква допълнително изявление от Ваша страна.
 • Право на изтриване на данни – имате право да поискате, Вашите лични данни да бъдат изтрити, особено:
  • ако данните вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани или се обработват по друг начин;
  • ако сте отменили съгласието си, въз основа на което се извършва обработването, и няма други правни основания за обработването;
  • ако сте подали възражение срещу обработването в съответствие със закона.
 • Право на ограничаване на обработката – имате право да ограничите обработката на Вашите данни, ако е изпълнен един от следните случаи:
  • ако отричате верността на данните, за периода, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;
  • ако обработването се извършва без правно основание, но въпреки това Вие сте поискали ограничено обработване на личните Ви данни, вместо те да бъдат изтрити;
  • ако вече не се нуждаем от личните Ви данни за постигане целите на обработването, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • ако сте подали възражение срещу обработването, извършено въз основа на легитимен интерес на администратора, в очакване на проверка, дали правното основание за обработка от Компанията има предимство пред Вашите интереси.
 • Право за уведомяване на трети лица В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате Компанията да уведоми третите лица, на които сме предоставили Ваши лични данни, за обстоятелства, свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.
 • Право на възражение – ако смятате, че е оправдано с оглед конкретна ситуация, в която се намирате, Вие имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, извършено въз основа на легитимния интерес на администратора.
 • Право на преносимост на данните – имате право да получите личните си данни, които преди това сте ни предоставили в структурирана, широко използвана и електронно четима форма без намеса, ако обработването се основава на Ваше съгласие или договор и ако това може да бъде изпълнено автоматично. Освен това Вие имате право, тези лични данни да бъдат прехвърлени директно на друг администратор, ако това е технически възможно.
 • Право на оттегляне на съгласието – ако обработването се извършва въз основа на Ваше съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като трябва да се има предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга допустимостта на обработване на базата на съгласие преди анулирането.
 • Право на жалба до надзорен орган – имате право да подадете жалба, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава приложимото законодателство по защита на лични данни.

Надзорният орган в Кралство Нидерландия е:

Орган за защита на личните данни в Нидерландия (Dutch DPA)

Пощенски адрес:                           Autoriteit Persoonsgegevens, PO BOX 93374, 2509 AJ Den Haag

Телефон:                                          (+31) – (0)70 – 888 85 00

Факс:                                                  (+31) – (0)70 – 888 85 01

Адрес за посещение (само след уговорка): Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

XIIІ. БЕЗОПАСНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – ЗЛОУПОТРЕБА – ИЛИ ОСИГУРЕН ДОСТЪП.

Член 22

Безопасността на Вашите данни е много важна за нас. Ето защо Компанията предприема мерки за физическа, техническа и електронна защита, за да предотврати случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промени, неразрешено разкриване или достъп до лични данни. Тези мерки са насочени както към лица извън нашата организация, така и към лица в нея, тъй като достъпът до Вашите данни е ограничен само до тези лица, чиито задължения изискват такъв достъп и които са запознати с нормативните изисквания, свързани със защита на личните данни. За съжаление не съществуват непреодолими системи за сигурност, така че не можем да гарантираме, че безопасността на системите под нашия пряк контрол никога няма да бъде компрометирана. В случай на нарушения, свързани с лични данни, ние ще предприемем всички необходими мерки и ще информираме отговорните органи в съответствие с нормативната уредба, както и физическите лица, чиито данни са засегнати, ако това е обективно възможно.

XIV. АКТУАЛНОСТ НА ПОЛИТИКАТА.

Член 23

Тази Политика влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването им на уебсайта на Компанията. Влизането в сила на тази Политика отменя предходната.

Публикувано на:

15.05.2022.

Влизане в сила на:

31.05.2022.

Управител на „Воззи Оперейшънс Б.В.“

Никола Църногорчевич

ППов (Воззи ЕООД)

І. Уведомление за поверителност и за обработване на лични данни. Общи положения.

Член 1

„Воззи“ ЕООД, ЕИК 206881661, седалище гр. София и адрес на управление бул. „Витоша“ № 66, ет. 4 (наричано по-долу “Компанията“) зачита поверителността на личните Ви данни. Това Уведомление ще Ви помогне да разберете нашата политика за поверителност, поради което Ви молим да прочетете внимателно този документ. Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на Политиката за защита на личните данни (наричана по-долу „Политиката“), ние Ви молим да се въздържате от използване на услугите на Компанията и от предоставяне на Вашите лични данни.

Политиката е публикувана на следния уебсайт, наричан по-долу „Сайт/а“: https://bg.vozzi.app/

Член 2

За да защити поверителността на личните Ви данни, Компанията прилага определени технически, организационни и свързани с персонала мерки и непрекъснато работи върху тяхното подобряване, за да гарантира, че Вашите данни се обработват в съответствие с приложимите законови разпоредби и Вашето съгласие (когато такова съгласие е дадено от Вас). Във връзка с това, Компанията може понякога да променя и подобрява тази Политика, като в този случай на Сайта ще бъде достъпна актуализирана версия с ясно посочена начална дата на прилагане. Когато влизате в контакт с Компанията, ние Ви каним да проверите, дали Политиката е била променена след последния Ви контакт с нас и ако това е така, да се запознаете със съдържанието на актуалната Политика. Ако не сте съгласни с действащите правила на тази Политика, ние Ви молим да се въздържате от установяване на отношения с нас, които изискват предоставяне на личните Ви данни по какъвто и да е начин, включително, ако е приложимо, да оттеглите съгласието си за обработка на лични Ви данни в съответствие с Политиката.

Член 3

Можете да се запознаете с действащата в момента Политика, като следвате връзката в долната част на Сайта. В случай, че продължавате да осъществявате контакт/правоотношения с нас, се приема безусловно, че сте прочели и разбрали действащата в момента Политика, както и че сте се съгласили с прилагането й след това.

Член 4

По отношение на тази Политика, нейните потенциални изменения и допълнения се прилага законодателството на Република България.

II. Данни за администратора на лични данни.

Член 5

Данните на администратора на Вашите лични данни са:

Компания:                                        „Воззи“ ЕООД

Седалище:                                      гр. София, Република България

Адрес на управление:                  бул. „Витоша“ № 66, ет. 4

ЕИК:                                                   206881661

ДДС номер (VAT):                          BG206881661

Лице за контакт:                             Никола Църногорчевич     

Електронна поща:                          officebg@vozzi.eu

III. Методи за събиране на лични данни.

Член 6

Ние събираме Вашите лични данни по следните начини:

 • Директно от Вас, когато ни предоставяте Вашите данни. Например, когато се свържете с нас по пощата, електронната поща или по телефона.

IV. Лични данни, които администраторът обработка, в какво се състои обработването и с каква цел правим това.

Член 7

Компанията събира данни, които са уместни, съществени и ограничени до необходимото във връзка с конкретната цел на обработката.

Член 8

Ние използваме или може да използваме Вашите данни за постигане на няколко цели, предварително определени от тази Политика. Всяко обработване се основава на нормативната уредба, определена в законодателството на Република България.

Член 9

Компанията обработва или може да обработва някои или всички данни, посочени тук. Ние непрекъснато работим върху развитието и подобряването на предоставяните услуги, което може да доведе до обработка на допълнителни данни впоследствие. Също така, обхватът на данните, които обработваме, зависи, например, от начина на контакт с Вас.

Обработвани данниЦел на обработванетоПравно основание за обработването
Име, фамилия, електронна поща и/или пощенски адрес и/или телефонен номерОсъществяване на комуникация с ВасНашият легитимен интерес да управляваме потребителската услуга и да отговаряме адекватно на въпросите и исканията Ви
Осъществяване на посредничество при електронна продажба на пакети от услуги, предоставяни от трети лица (например, пътна помощ), във връзка с което личните Ви данни ще бъдат предоставени на третите лица, на които посредничим, за да може да получавате услугите от тяхИзпълнение на договорни отношения

Член 10

Ако впоследствие се появи необходимост от обработване на Вашите данни за цел, различна от тази, за която се събират, Компанията, преди да продължи с обработката, ще Ви предостави информация за другата цел, както и друга важна информация в съответствие с нормативните изисквания.

Член 11

Въпреки че Компанията съзнателно или целенасочено никога няма да събира или обработва данни за непълнолетни лица, не можем да изключим възможността за получаване на невярна информация от лицата, които се свързват с нас. Ако сте родител или законен представител на непълнолетно лице и знаете, че сме получили информация за това непълнолетно лице, ние Ви молим да ни информирате за това незабавно, за да можем да предприемем необходимите действия и да преустановим по-нататъшната обработка на информацията.

V. Профилиране.

Член 12

Профилирането е форма на автоматична обработка на данни, използвана за оценка на определени личностни черти, особено за анализ или прогнозиране на личностни тенденции, интереси, поведение и т.н.

При обработването на личните Ви данни Компанията не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или „профилиране“, т.е. не прилагаме автоматизирани алгоритми с цел, оценяване на определени лични аспекти.

VI. Лични данни, които Компанията не обработва.

Член 13

Компанията не събира и не обработва специални категории лични данни, като данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за уникална идентификация на лицето, здравни данни или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация, както и данни, свързани с наказателни присъди, престъпления и мерки за сигурност. Молим Ви да не ни разкривате и изпращате такива данни.

VII. Задължение за предоставяне на лични данни.

Член 14

Обикновено Вие не сте длъжни да ни предоставяте Вашите данни, а вместо това го правите доброволно. Например, това е така, когато се свържете с нас и предоставите информацията си за контакт, за да можем да отговорим на Вашия въпрос или заявка, или когато използвате нашите услуги.

В някои случаи може да имате задължение да предоставите Вашите данни. Например, при продажба на продукти/услуги ще бъде необходимо да ни предоставите Вашите данни за целите на изпълнение на договор или при подаване на жалба, за да можем да я обработим в съответствие със законовите изисквания.

VІІІ. Получатели на лични данни.

Член 15

Вашите данни се обработват и използват основно от Компанията.

В някои случаи може да се наложи, личните Ви данни да бъдат предоставени на трети страни. Тези трети страни могат да бъдат членове на фирмени групи, в които Компанията членува и които ни помагат да отговорим на Вашите въпроси или искания, или наши бизнес партньори, които ни предоставят различни услуги. За да гарантираме, че Вашите данни се използват по законен начин, ние сме сключили необходимите договори с третите страни, свързани с обработката на лични данни, за които, наред с други неща, сме уредили тяхното задължение, да обработват личните данни изключително в съответствие с нормативните изисквания, нашите инструкции и тази Политика, така че Вие, независимо от обработката от третите страни, имате всички права, които са уредени нормативно и от тази Политика. Също така, в определени случаи би могло да възникне и нормативно задължение, личните Ви данни да бъдат предоставени на компетентни органи (например съд, прокуратура и други).

ІX. Трансфер на данни в чужбина.

Член 16

Вашите данни се обработват на територията на Република България, а в определени случаи (когато посредничим на VOZZi Operations B.V., Нидерландия, Номер от Търговската камара: 81128967, VAT: NL861944574B01 при продажбата на услуги) и на територията на Кралство Нидерландия.

Личните данни, които събираме, се съхраняват в информационните системи на Компанията, както и на облачни сървъри, разположени в Германия, които са собственост и под контрол на „Hetzner“ GMBH. В съответствие с политиката на това дружество е осигурена висока степен на техническа и софтуерна защита на сървърите, като не е разрешен достъп до записаните на тях данни.

Ако Вашите данни трябва да бъдат предоставени на получатели в държави, за които има подозрение, че не осигуряват адекватни нива на защита на личните данни, ние ще осигурим необходимата база за тава предоставяне, включително прилагане на подходящи стандартни договорни клаузи, препоръчани от компетентен надзорен орган, т.е. чрез подходящи мерки за сигурност ще осигурим, получателят на данните да бъде обвързан със задължение да защитава Вашите данни по начин, който е в съответствие със стандартите за защита, определени от нормативните изисквания на Кралство Нидерландия.

X. Начин и срок на съхранение на лични данни.

Член 17

Вашите лични данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целта, за която се събират тези данни, след което те ще бъдат безопасно премахнати от нашите системи и изтрити. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от две години, с изключение на случаите, когато ще бъдем нормативно задължени да съхраняваме данните за по-дълъг или по-кратък период. В случаите, когато посредничим при продажба на услуги на трети лица, след предоставянето на личните Ви данни на третото лице, те ще бъдат заличени от системите ни.

XI. Вашите права, свързани с обработването на лични данни – Как се изтриват данните, които събираме?

Член 18

За нас е важно да знаете, че при определени обстоятелства имате права, свързани с обработването на Вашите лични данни, гарантирани от закона:

 • Право на информираност – една от основните цели на този Политика е, да Ви информира подробно за всичко, свързано с обработването на личните Ви данни.
 • Право на достъп – имате право да изисквате информация, дали обработваме Вашите лични данни, както и достъп до тези данни. По ваше желание ще Ви доставим копие на обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Право на коригиране и изменение – имате право да коригирате неточни данни, свързани с Вас, без ненужно забавяне, както и да коригирате непълни данни, което изисква допълнително изявление от Ваша страна.
 • Право на изтриване на данни – имате право да поискате, Вашите лични данни да бъдат изтрити, особено:
 • ако данните вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани или се обработват по друг начин;
 • ако сте отменили съгласието си, въз основа на което се извършва обработването, и няма други правни основания за обработването;
 • ако сте подали възражение срещу обработването в съответствие със закона.
 • Право на ограничаване на обработката – имате право да ограничите обработката на Вашите данни, ако е изпълнен един от следните случаи:
 • ако отричате верността на данните, за периода, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;
 • ако обработването се извършва без правно основание, но въпреки това Вие сте поискали ограничено обработване на личните Ви данни, вместо те да бъдат изтрити;
 • ако вече не се нуждаем от личните Ви данни за постигане целите на обработването, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • ако сте подали възражение срещу обработването, извършено въз основа на легитимен интерес на администратора, в очакване на проверка, дали правното основание за обработка от Компанията има предимство пред Вашите интереси.
 • Право за уведомяване на трети лица В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате Компанията да уведоми третите лица, на които сме предоставили Ваши лични данни, за обстоятелства, свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.
 • Право на възражение – ако смятате, че е оправдано с оглед конкретна ситуация, в която се намирате, Вие имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, извършено въз основа на легитимния интерес на администратора.
 • Право на преносимост на данните – имате право да получите личните си данни, които преди това сте ни предоставили в структурирана, широко използвана и електронно четима форма без намеса, ако обработването се основава на Ваше съгласие или договор и ако това може да бъде изпълнено автоматично. Освен това Вие имате право, тези лични данни да бъдат прехвърлени директно на друг администратор, ако това е технически възможно.
 • Право на оттегляне на съгласието – ако обработването се извършва въз основа на Ваше съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като трябва да се има предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга допустимостта на обработване на базата на съгласие преди анулирането.
 • Право на жалба до надзорен орган – имате право да подадете жалба, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава приложимото законодателство по защита на лични данни.

Надзорният орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни

Пощенски адрес:                           гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:                                         +359 2 915 3 518

Електронна поща:                         kzld@cpdp.bg

Сайт:                                                 www.cpdp.bg

XIІ. Безопасност на Вашите лични данни – злоупотреба – или осигурен достъп.

Член 19

Безопасността на Вашите данни е много важна за нас. Ето защо Компанията предприема мерки за физическа, техническа и електронна защита, за да предотврати случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промени, неразрешено разкриване или достъп до лични данни. Тези мерки са насочени както към лица извън нашата организация, така и към лица в нея, тъй като достъпът до Вашите данни е ограничен само до тези лица, чиито задължения изискват такъв достъп и които са запознати с нормативните изисквания, свързани със защита на личните данни. За съжаление не съществуват непреодолими системи за сигурност, така че не можем да гарантираме, че безопасността на системите под нашия пряк контрол никога няма да бъде компрометирана. В случай на нарушения, свързани с лични данни, ние ще предприемем всички необходими мерки и ще информираме отговорните органи в съответствие с нормативната уредба, както и физическите лица, чиито данни са засегнати, ако това е обективно възможно.

XIІІ. Актуалност на Политиката.

Член 20

Тази Политика влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването им на Сайта. Влизането в сила на тази Политика отменя предходната.

България, София

Публикувано на:

15.05.2022.

Влизане в сила на:

31.05.2022.

Управител на „Воззи“ ЕООД

Nikola Crnogorcevic