Uslovi korišćenja – paketi – me

VOZZi 60  


Period trajanja: 12 mjeseci 

1X ŠLEPANJE vozila do 60 kilometara
U slučaju kvara, obezbijeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gdje je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

1X MANJA POPRAVKA NA PUTU do 60 kilometara
Obezbijeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, dopuna akumulatora, popravka ili zamjena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gdje je zatražen servis.

Trošak rezervnih (zamjenskih) dijelova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Po završetku servisa, na email adresu koju ste unijeli prilikom registracije, dobijate izvještaj o pređenoj kilometraži i vremenu trajanja servisa.


1X PARKING do 48h 
Obezbijeđen je parking (u slučaju uviđaja, procjene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih dijelova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Cijena paketa: 7,99 EUR

VOZZi CG


Period trajanja: 12 mjeseci 

1X ŠLEPANJE vozila NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PRIJEVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbijeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji Republike Crne Gore sa prijevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

1X ŠLEPANJE vozila do 60 kilometara
U slučaju kvara, obezbijeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gdje je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

2X MANJA POPRAVKA NA PUTU do 60 kilometara 
Obezbijeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamjena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara.

1X HOTELSKI SMJEŠTAJ do 48h 
Obezbijeđen je hotelski smještaj za sve putnike iz vozila, u trajanju od 48h u vrijednosti do 50 EUR, po putniku, ukoliko se vrši popravka vozila u servisu (popravku vozila snosi sam klijent)

1X PARKING do 48h 
Obezbijeđen je parking (u slučaju uviđaja, procjene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih dijelova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Cijena paketa: 16,99 EUR

VOZZi EU1

teritorijalno pokriće zemalja -R.Srbija (uključujući Kosovo), Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Hrvatska (ukljućujući ostrva), Rumunija, Grčka (ukljućujući ostrva), Albanija, Mađarska

 • 1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbijeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbijeđen prijevoz svih putnika
 • 1X Šlepanje do prvog servisa i dijagnostika kvara
 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata
 • 1X Popravka vozila u servisu do 100 EUR
 • 1X Hotelski smještaj do 48h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila
 • 1X Nastavak putovanja autobusom ili vozom za sve putnike iz vozila u vrijednosti do 50 EUR po putniku

Usluge na teritoriji Republike Crne Gore:

 1X ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PRIJEVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbijeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji Republike Crne Gore sa prijevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

1X ŠLEPANJE vozila do 60 kilometara
U slučaju kvara, obezbijeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gdje je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

2X MANJA POPRAVKA NA PUTU do 60 kilometara 
Obezbijeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamjena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara.

1X HOTELSKI SMJEŠTAJ do 48h 
Obezbijeđen je hotelski smještaj, u trajanju od 48h u vrijednosti do 50 EUR, za sve putnike iz vozila ukoliko se vrši popravka vozila u servisu (popravku vozila snosi sam klijent).

 1X PARKING do 48h 
Obezbijeđen je parking (u slučaju uviđaja, procjene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih dijelova, itd.) u trajanju od 48h. 

Cijena paketa: 39.99 EUR

VOZZi EU2

teritorijalno pokriće zemalja – EU1 teritorijalno pokriće + Austrija, Italija, Češka, Švajcarska, Poljska, Slovačka, Vatikan, Njemačka, Lihtenštajn

 •  1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbijeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbijeđen prijevoz svih putnika
 • 1X Šlepanje do najblizeg servisa i dijagnostika kvara
 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata
 • 1X Pokrivena popravka vozila u servisu do 200 EUR
 • Uključeno RENT-A-CAR zamjensko vozilo do 48h u vrijednosti do 70 EUR po danu rentiranja vozila
 • 1X Uključen hotelski smještaj do 48h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila
 • 1X Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrijednosti do 75 EUR po putniku

Usluge na teritoriji Republike Crne Gore: 

 1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PRIJEVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbijeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji Republike Crne Gore sa prijevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

1X ŠLEPANJE vozila do 60 kilometara
U slučaju kvara, obezbijeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gdje je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

2X MANJA POPRAVKA NA PUTU do 60 kilometara 
Obezbijeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamjena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara.

1X HOTELSKI SMJEŠTAJ do 48h 
Obezbijeđen je hotelski smještaj, u trajanju od 48h u vrijednosti do 50 EUR, za sve putnike iz vozila ukoliko se vrši popravka vozila u servisu (popravku vozila snosi sam klijent).

 1X PARKING do 48h 
Obezbijeđen je parking (u slučaju uviđaja, procjene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih dijelova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Cijena paketa: 54,99 EUR

VOZZi EU3

EU3 teritorijalno pokriće zemalja – EU1 teritorijalno pokriće + EU2 teritorijalno pokriće + Andora, Bjelorusija, Danska, Estonija, Irska, Island, Letonija, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Portugalija, Rusija – evropski deo, San Marino, Turska – evropski deo, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Švedska, Španija, Holadnija, Belgija, Luksemburg

 • 1X U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbijeđen povratak vozila iz inostranstva do adrese prebivališta uz obezbijeđen prijevoz svih putnika
 • 1X Šlepanje do najbližeg servisa i dijagnostika kvara
 • 1X Manja popravka vozila na putu do 1 radnog sata
 • 1X Pokrivena popravka vozila u servisu do 300 EUR
 • 1X Uključeno RENT-A-CAR zamjensko vozilo do 72 h u vrijednosti do 100 EUR po danu rentiranja vozila
 • 1X Uključen hotelski smještaj do 72 h u maksimalnom iznosu do 70 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila
 • 1X Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrijednosti do 100 EUR po putniku

 Usluge na teritoriji Republike Crne Gore:

1X ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PRIJEVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbijeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji Republike Crne Gore sa prijevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

1X ŠLEPANJE vozila do 60 kilometara
U slučaju kvara, obezbijeđena je usluga šlepanja na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od vaše lokacije gdje je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

2X MANJA POPRAVKA NA PUTU do 60 kilometara 
Obezbijeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamjena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Crne Gore do 60 kilometara.

1X HOTELSKI SMJEŠTAJ do 48h 
Obezbijeđen je hotelski smještaj, u trajanju od 48h u vrijednosti do 50 EUR, za sve putnike iz vozila ukoliko se vrši popravka vozila u servisu (popravku vozila snosi sam klijent).

1X PARKING do 48h 
Obezbijeđen je parking (u slučaju uviđaja, procjene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih dijelova, itd.) u trajanju od 48h. 

Cijena paketa: 99,99 EUR

DODATAK UZ BILO KOJI PAKET: MOTO DODATAK

Period trajanja: za vreme trajanja paketa uz koji je MOTO DODATAK dodat

Uključuje: mogućnost izbora da se pomoć na putu iz važećeg paketa umesto za automobil iskoristi za motocikl.

Cena dodatka: 0.000,00 RSD