Uslovi koriscenja – paketi – mk

VOZZi 40

1 x Шлепање на возило до 40 километри

Во случај на квар или саобраќајна незгода, обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С. Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисотза шлепање до договорената дестинација.

 1 x Помала поправка на пат до 40 километри

Oбезбедено е излегување на терен на сервисерот за брзи поправки на автомобилот на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С. Македонија до 40 километри.

Трошокот на резервните (заменски) делови, како и за гориво, ги поднесува корисникот на услуга. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот. Системот автоматски го следи партнерот поради транспарентност на комплетната услуга. По завршување на сервисот, на емаил адресата која сте ја навеле при регистрацијата, ке добиете извештај за помината километража и траењето на сервисот.

1 х Паркинг до 48 часа

Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа.

Траење 12 месеци. 

За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте во секцијата Услови на користење.

Cena paketa: 469MKD ( 7.61 EUR )

VOZZi МK

1 x Шлепање на возило со неограничена километража со превоз на сите патници

Во случај на квар на возило или саобраќајна незгода , обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С. Македонија со превоз на сите патници од возилото во неограничена километража.

1 x Шлепање на возило до 40 километри

Во случај на квар или саобраќајна незгода, обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С. Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисотза шлепање до договорената дестинација.

2 x Помала поправка на пат до 40 километри

Oбезбедено излегување на терен  на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија  до 40 километри.

Трошокот на резервните (заменски) делови, како и за гориво, ги поднесува корисникот на услуга. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот. Системот автоматски го следи партнерот поради транспарентност на комплетната услуга. По завршување на сервисот, на емаил адресата која сте ја навеле при регистрацијата, ке добиете извештај за помината километража и траењето на сервисот.

1 х Хотелско сместување до 48 часа

Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот).

1 х Паркинг до 48 часа

Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа.

Траење 12 месеци. 

За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте во секцијата Услови на користење.

 Cena paketa: 1,399 MKD (22.7 EUR) 

VOZZi EU1

Tериториална покриеност во земји – Р. Србија (вклучувајки го и Косово), Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Хрватска (вклучувајки ги и островите), Словенија, Руманија, Грција (вклучувајки ги и островите), Албанија и Унгарија. 

Услуги на териториите на горенаведените земји:

 • 1X Во случај на квар или саобраќајна несреќа безбеден е пренос на возило од странство до адресата на живеење, вклучувајќи и обезбеден превоз на сите патници
 • 1X Шлепање на возило до најблискиот сервис и дијагностицирање на кварот
 • 1X Помала поправка на возило на патот, до 1 работен час
 • 1X Поправка на возилото во сервис до 100 евра
 • 1X Хотелско сместување до 48 часа во максимален износ до 50 евра по особа на ден, во текот на траење на поправка на возилото
 • 1X Продолжување на патување со автобус или воз на сите патници од возилото во вредност до 50 евра по патник

Услуги на територија на Република С. Македонија:

1 x Шлепање на возило со неограничена километража со превоз на сите патници

Во случај на квар на возило или саобраќајна несреќа , обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С. Македонија со обезбеден превоз за сите патници од возилото со неограничена километража.

1 x Шлепање на возило до 40 километри

Во случај на квар или саобраќајна незгода, обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С. Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисотза шлепање до договорената дестинација.

2 x Помала поправка на пат до 40 километри

Oбезбедено излегување на терен  на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија  до 40 километри.

Трошокот на резервните (заменски) делови, како и за гориво, ги поднесува корисникот на услуга. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот. Системот автоматски го следи партнерот поради транспарентност на комплетната услуга. По завршување на сервисот, на емаил адресата која сте ја навеле при регистрацијата, ке добиете извештај за помината километража и траењето на сервисот.

1 х Хотелско сместување до 48 часа

Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот).

1 х Паркинг до 48 часа

Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа.

Траење 12 месеци. 

За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте во секцијата Услови на користење.

 Cena paketa: 2.499,00 MKD (40.55 EUR)

VOZZi EU2

Tериториална покриеност во земји – Р. Србија (вклучувајки го и Косово), Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Хрватска (вклучувајки ги и островите), Словенија, Романија, Грција (вклучувајки ги и островите), Албанија, Унгарија, Австрија, Италија, Чешка, Швајцарија, Германија, Полска, Словачка, Белгија, Лихтенштајн, Луксембург, Ватикан

Услуги на територија на горенаведените земји:

 • 1X  Во случај на квар или саобраќајна несреќа обезбеден е пренос на возило од странство до адресата на живеење, вклучувајќи и обезбеден превоз на сите патници
 • 1X Шлепање на возило до најблискиот сервис и дијагностицирање на кварот
 • 1X Помала поправка на возило на патот, до 1 работен час
 • 1X  Поправка на возилото во сервис  до 200 евра
 • 1X  Хотелско сместување до 48 часа во максимален износ до 50 евра по особа на ден, во текот на траење на поправка на возилото
 • 1X Продолжување на патување со автобус, воз или авион на сите патници од возилото во вредност до 75 евра по патник
 • 1X Вклучено рентакар заменско возило до 48 часа во вредност до 70 евра на ден

Услуги на територија на Република С. Македонија:

1 x Шлепање на возило со неограничена километража со превоз на сите патници

Во случај на квар на возило или саобраќајна несреќа , обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С. Македонија со обезбеден превоз за сите патници од возилото со неограничена километража.

1 x  Шлепање на возило до 40 километри

Во случај на квар или саобраќајна незгода, обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С. Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисотза шлепање до договорената дестинација.

2 x Помала поправка на пат до 40 километри

Oбезбедено излегување на терен  на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија до 40 километри.

Трошокот на резервните (заменски) делови, како и за гориво, ги поднесува корисникот на услуга. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот. Системот автоматски го следи партнерот поради транспарентност на комплетната услуга. По завршување на сервисот, на емаил адресата која сте ја навеле при регистрацијата, ке добиете извештај за помината километража и траењето на сервисот.

1 х Хотелско сместување до 48 часа

Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот).

1 х Паркинг до 48 часа

Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа.

Траење 12 месеци. 

За подетални информации за користење на пакетот, прочитајте во секцијата Услови на користење.

 Cena paketa: 3.699,00 MKD (60.02)

VOZZi EU3

Tериториална покриеност во земји – Р. Србија (вклучувајки го и Косово), Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Хрватска (вклучувајки ги и островите), Словенија, Романија, Грција (вклучувајки ги и островите), Албанија, Унгарија, Австрија, Италија, Чешка, Швајцарија, Словачка, Белгија, Лихтенштајн, Луксембург, Ватикан, Андора, Белорусија, Данска, Естонија, Ирска, Исланд, Летонија, Литванија, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Португалија, Русија – европскиот дел, Сан Марино, Турција – европскиот дел, Oбединето Кралевство, Украјина, Финска, Франција, Шведска, Шпанија, Холандија

Услуги на територија на горенаведените земји:

 • 1X Во случај на квар или саобраќајна несреќа обезбеден е пренос на возило од странство до адресата на живеење, вклучувајќи и обезбеден превоз на сите патници
 • 1X  Шлепање на возило до најблискиот сервис и дијагностицирање на кварот
 • 1X Помала поправка на возило на патот, до 1 работен час
 • 1X  Поправка на возилото во сервис  до 300 евра
 • 1X Хотелско сместување до 72 часа во максимален износ до 70 евра по особа на ден, во текот на траење на поправка на возилото
 • 1X Продолжување на патување со автобус, воз или авион за сите патници од возилото во вредност до 100 евра по патник
 • 1X Вклучено рентакар заменско возило до 72 часа во вредност до 100 евра на ден

Услуги на територија на Република С. Македонија:

1 x Шлепање на возило со неограничена километража со превоз на сите патници

Во случај на квар на возило или саобраќајна несреќа , обезбедена е услуга на пренос на возило на територија на Република С. Македонија со обезбеден превоз за сите патници од возилото со неограничена километража.

2 x Шлепање на возило до 40 километри

Во случај на квар или саобраќајна незгода, обезбедена е услуга на шлепање на територија на Република С. Македонија до 40 километри. Вкупната километража се пресметува од вашата локација каде е побаран сервисотза шлепање до договорената дестинација.

3 x Помала поправка на пат до 40 километри

Oбезбедено излегување на терен  на сервсерот за брзи поправки на возилото на вашата локација (помала механичка поправка, акумулатор, поправка или замена на пневматик, дотур на гориво) на територија на Република С.Македонија  до 40 километри.

Трошокот на резервните (заменски) делови, како и за гориво, ги поднесува корисникот на услуга. Вкупната километража се рачуна од локација на сервисерот до вашата локација каде што е побаран сервисот. Системот автоматски го следи партнерот поради транспарентност на комплетната услуга. По завршување на сервисот, на емаил адресата која сте ја навеле при регистрацијата, ке добиете извештај за помината километража и траењето на сервисот.

1 х Хотелско сместување до 48 часа

Oбезбедено е хотелско сместување за сите патници од возилото во траење од 48 часови и во вредност до 50 евра по патник, доколку се врши поправка на возилото во севис (трошокот за поправка на возилото ја поднесува клиентот).

1 х Паркинг до 48 часа

Oбезбеден е паркинг (во случај на потребен увид, осигурателна проценка, чекање на испорака на заменски делови, итн.) во траење до 48 часа.

Cena paketa: 6.199,00 MKD (100.58 EUR)

ДОДАТОК ЗА БИЛО КОЈ ПАКЕТ: МОТО ДОДАТОК
Времетраење: за време на траење на пакетот на кој е додаден МОТО ДОДАТОК

Вклучува: можност да се искористи помош на пат од активниот пакет за моторцикл наместо за автомобил.

Цена на додатокот: 0.000,00 МКД