Uslovi korišćenja – paketi – rs

PAKET: VOZZi 40
Period trajanja: 12 meseci 

Uključuje: 

 • A) 1X ŠLEPANJE DO 40 KILOMETARA

U slučaju kvara i/ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja (sa troškovima putarine) na teritoriji korisnika do 40 kilometara. Ukupna kilometraža se obračunava od Vaše lokacije gde je zatražen servis šlepanja i zatim do dogovorene destinacije.

 • B) 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU DO 40  KILOMETARA

Obezbeđen je izlazak profesionalca na lice mesta za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji korisnika do 40 kilometara.  Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije servisera do vaše lokacije gde je zatražen servis.

Uz uslugu A) u ovaj paket uključeno je, po potrebi, i sledeće:

 • 1) 1X PARKING 48h

U okviru ove usluge šlepanje do 40 kilometara, obezbeđen je parking (u slučaju uviđaja, procene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih delova, itd.) u trajanju od 48 sata. 

Napomena: Usluga navedena pod 1) ne može se koristiti samostalno, odnosno bez korišćenja usluge navedene pod A).

Cena paketa: 699,00 RSD 

PAKET : VOZZi RS
Period trajanja: 12 meseci 

 • A) 1X ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja vozila (sa troškovima putarine) na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

 • B) 1X ŠLEPANJE DO 40 KILOMETARA

U slučaju kvara i/ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja na teritoriji korisnika do 40km. Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije gde je zatražena usluga šlepanja i zatim do dogovorene/željene destinacije.

 • C) 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU DO 40 KILOMETARA

Obezbeđen je izlazak profesionalca na lice mesta za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji korisnika do 40km. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge.

Ukupna kilometraža se obračunava od lokacije najbližeg profesionalca do vaše lokacije gde je zatražen servis.

Uz uslugu A) ili B) u ovaj paket uključeno je, po potrebi, i sledeće:

 • 1) 1X HOTELSKI SMEŠTAJ

Obezbeđen je hotelski smeštaj za sve putnike iz vozila do 48h do 3.600,00 RSD po putniku na dan trajanja popravke vozila.

 • 2) 1X PARKING 48h

Obezbeđen je parking (u slučaju uviđaja, procene osiguranja, čekanja na isporuku rezervnih delova, itd.) u trajanju od 48 sati. 

Napomena: Usluge navedene pod 1) i 2) ne mogu se koristiti samostalno, odnosno bez korišćenja usluge navedene pod A) ili B).


Cena paketa: 2.499,00 RSD 

PAKET : VOZZi EU1

– teritorijalno pokriće u zemaljama – Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija.

Usluge na teritoriji navedenih zemalja:

 • A) 1X NEOGRANIČENI ŠLEP IZ INOSTRANSTVA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen je povratak vozila iz inostranstva (sa troškovima putarine) do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika.

 • B) 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU I/ILI ŠLEPANJE DO SERVISA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na vašoj lokaciji. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukoliko nije moguće izvršiti popravku na licu mesta, vozilo može biti odšlepano do najbližeg partnerskog servisa.

Uz uslugu A) ili B) u ovaj paket uključeno je, po potrebi, i sledeće:

 • 1) 1X POPRAVKA KVARA U SERVISU

Obezbeđen je rad servisera u servisu, uz organizaciju slanja rezervnih delova, u vrednosti do 100 EUR.

 • 2) 1X HOTELSKI SMEŠTAJ

Uključen hotelski smeštaj do 48h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po putniku na dan u toku trajanja popravke vozila.

 • 3) 1X NASTAVAK PUTOVANJA

Uključen nastavak putovanja autobusom ili vozom za SVE putnike iz vozila u vrednosti do 50 EUR po putniku.

Napomena: Usluge navedene pod 1), 2) i 3) ne mogu se koristiti samostalno, odnosno bez korišćenja usluge navedene pod A) ili B).

Usluge na teritoriji korisnika:

 • 1X ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji korisnika sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

 • 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU NEOGRANIČENO KILOMETARA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji korisnika  sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge.

Cena paketa: 3.699,00 RSD 

Paket: VOZZi EU2

teritorijalno pokriće u zemaljama – EU1 teritorijalno pokriće + Austrija, Italija, Nemačka, Poljska, Holandija, Češka, Švajcarska, Slovačka, Belgija, Lihtenštajn, Luksemburg, Vatikan

 • A) 1X NEOGRANIČENI ŠLEP IZ INOSTRANSTVA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva (sa troškovima putarine) do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

 • B) 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU I/ILI ŠLEPANJE DO SERVISA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na vašoj lokaciji. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukoliko nije moguće izvršiti popravku na licu mesta, vozilo može biti odšlepano do najbližeg partnerskog servisa.

Uz uslugu A) ili B) u ovaj paket uključeno je, po potrebi, i sledeće:

 • 1) 1X POPRAVKA KVARA U SERVISU

Pokriven rad servisera u servisu, uz organizaciju slanja rezervnih delova u vrednosti do 200 EUR

 • 2) 1X HOTELSKI SMEŠTAJ

Uključen hotelski smeštaj do 48 h u maksimalnom iznosu do 50 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila

 • 3) 1X NASTAVAK PUTOVANJA

Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 75 EUR po putniku

 • 4) 1X ZAMENSKO VOZILO

Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 48 h u vrednosti do 70 EUR po danu rentiranja vozila

Napomena: Usluge navedene pod 1), 2), 3) i 4) ne mogu se koristiti samostalno, odnosno bez korišćenja usluge navedene pod A) ili B).

Usluge na teritoriji korisnika:

 • 1X ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM SVIH PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji Republike Srbije sa prevozom svih putnika iz vozila sa neograničenom kilometražom.

 • 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU NEOGRANIČENO KILOMETARA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije  sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge.

Cena paketa: 4.999,00 RSD 

Paket: VOZZi EU3

– teritorijalno pokriće zemalja – EU1 teritorijalno pokriće + EU2 teritorijalno pokriće + Andora, Belorusija, Danska, Estonija, Irska, Island, Letonija, Litvanija, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Portugalija, Rusija, San Marino, Turska – evropski deo, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Švedska, Španija

 • A) 1X NEOGRANIČENI ŠLEP IZ INOSTRANSTVA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode obezbeđen povratak vozila iz inostranstva (sa troškovima putarine) do adrese prebivališta uz obezbeđen prevoz svih putnika

 • B) 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU I/ILI ŠLEPANJE DO SERVISA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na vašoj lokaciji. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge. Ukoliko nije moguće izvršiti popravku na licu mesta, vozilo može biti odšlepano do najbližeg partnerskog servisa.

Uz uslugu A) ili B) u ovaj paket uključeno je, po potrebi, i sledeće:

 • 1) 1X POPRAVKA KVARA U SERVISU

Pokriven rad servisera u servisu, uz organizaciju slanja rezervnih delova, u vrednosti do 300 EUR

 • 2) 1X HOTELSKI SMEŠTAJ

Uključen hotelski smeštaj do 72 h u maksimalnom iznosu do 70 EUR po osobi na dan u toku trajanja popravke vozila

 • 3) 1X NASTAVAK PUTOVANJA

Uključen nastavak putovanja autobusom, vozom ili avionom za sve putnike iz vozila u vrednosti do 100 EUR po putniku

 • 4) 1X ZAMENSKO VOZILO

Uključeno RENT-A-CAR zamensko vozilo do 72 h u vrednosti do 100 EUR po danu rentiranja vozila

Napomena: Napomena: Usluge navedene pod 1), 2), 3) i 4) ne mogu se koristiti samostalno, odnosno bez korišćenja usluge navedene pod A) ili B).

Usluge na teritoriji korisnika:

 • 1 x ŠLEPANJE NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA SA PREVOZOM PUTNIKA

U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, obezbeđena je usluga šlepanja vozila na teritoriji korisnika sa prevozom svih putnika iz vozila saneograničenom kilometražom.

 • 1X MANJA POPRAVKA NA PUTU NEOGRANIČENO KILOMETARA

Obezbeđen je izlazak servisera za brze popravke automobila na vašoj lokaciji (manja mehanička popravka, akumulator, popravka ili zamena gume, dopuna goriva) na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Trošak rezervnih (zamenskih) delova, kao i goriva, snosi korisnik usluge.

Cena paketa: 8.499,00 RSD 

DODATAK UZ BILO KOJI PAKET: MOTO DODATAK

Period trajanja: za vreme trajanja paketa uz koji je MOTO DODATAK dodat

Uključuje: mogućnost izbora da se pomoć na putu iz važećeg paketa umesto za automobil iskoristi za motocikl.

Cena dodatka: 0.000,00 RSD